Tisztítsuk meg az Országot!” projekt

1.ütem
Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása
2020.

A Belügyminisztérium, mint Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára, a környezetünk megóvása, az egészséges életmódunk megőrzése, valamint a tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos illegális hulladéklerakók megszüntetése érdekében.

A 0601/29 hrsz-ú ingatlanon fellelhető illegálisan lerakott hulladék felszámolására a Támogató a 2020. december hó 7. napján 7 105 263,- Ft, azaz hétmillió-egyszázötezer-kettőszázhatvanhárom forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette Nyíradony Város Önkormányzatát.

Támogató: Belügyminisztérium
Támogatott: Nyíradony Város Önkormányzata
Támogatási összeg: 7 105 263 Ft
A támogatott tevékenység helyszíne: 0601/29 hrsz., Kenderföld

A kivitelezés várható kezdete: 2021. február hó.

Célkitűzésünk a talaj terhelésének csökkentése, a táj védelme, a tájkép javítása, a talajvíz szennyezésének megakadályozása, az emberi egészség és környezeti elemek megóvása, az akár emberi egészségre ártalmas anyagok eljuttatása a megfelelő hulladéklerakóba. Az illegális hulladéklerakók időről időre egyre több szemetet vonzanak, a felszámolásukkal a további törmelék és kommunális hulladék elhelyezését kívánjuk megakadályozni.

Nyíradony, 2020. december 17.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Megkezdődött az illegális hulladéklerakó felszámolása

A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt megvalósítása érdekében Nyíradony Város Önkormányzata szerződést kötött a Nyír-Flop Kft-vel a 0601/29 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan hulladékmentesítésére. A hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése a mai nappal megkezdődött, várhatóan egy héten belül befejeződik.
Nyíradony, 2021. február 22.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Befejeződött a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt Nyíradonyban

2021. február 22. napján kezdődtek meg a munkálatok az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében, mely a mai nappal sikeresen lezárult.
A Belügyminisztérium 7 105 263 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Nyíradony Város Önkormányzatát 2020. december 7. napján. A feladat elvégzésére a vállalkozási szerződést a város 2021. február 10. napján kötötte meg a Nyír-Flop Kft-vel. 507 m3 illegálisan lerakott hulladék került elszállításra a 0601/29 hrsz-ú ingatlanról, mely ezáltal megtisztult.
A „Szemét lerakása hatóságilag tilos!” tábla továbbra is figyelmezteti a lakosokat arra, hogy a hulladék elhelyezését szabályos keretek között intézzük, de ezúton is megkérünk mindenkit arra, hogy ügyeljünk a környezetünk állapotának megóvására, a háztartásunkból és az építkezésekről kikerülő hulladékot megfelelően kezeljük.   
Nyíradony, 2021. február 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content