Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen-TOP-5.1.2-16

A Nyíradony Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által alkotott konzorcium, mint pályázó TOP-5.1.2-16-HB1 Helyi foglalkoztatási együttműködések konstrukció keretében a közreműködő szervezet 722.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a támogató döntés megérkezett.

Támogatás adatlapja

Alapadatok
Pályázó neve: Nyíradony Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.1.2-16-HB1-Helyi foglalkoztatási együttműködések
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Nyíradony
Megítélt összeg: 722.000.000.-HUF
Támogatás aránya: 100%
Támogatási döntés dátum: 2017.12.20.
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése, ideértve a tartósan munkanélküli és a munkaerőpiactól távol eső személyeket, a helyi foglalkoztatást érintő kezdeményezések és a munkaerő mobilitásának támogatása révén, A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás.
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999-ESZA
Projekt összköltsége: 722.000.000.-HUF

Projekt Összefoglalása

A támogatási kérelem átfogó célja, hogy a paktumterület munkaerő-piacán igen széles körű partnerség épüljön ki és működjön, melynek révén a munkaerő-piac minden releváns szereplője hatékonyan működik együtt, megvalósul a kereslet és kínálat összhangja, ezáltal bővül a paktumterület foglalkoztatottsága.

Tevékenységünk céljai:

 1. az álláskeresők munkaerő-piaci hátrányainak csökkenése;
 2. az álláshelyek számának növekedése,
 3. a munkaerő-tartalék foglalkoztatásának növekedése,
 4. a vállalkozások munkaerő-piaci versenyképességének növelése,
 5. a paktum hatékony működési kereteinek megteremtése,
 6. a munkaerő-piaci szereplők partneri együttműködése,
 7. a támogatott képzések a foglalkoztatási igényeket szolgálják,
 8. a célcsoport felkészítése a munkavállalásra,
 9. munkaerő-piacon hátránnyal küzdők foglalkoztatásának ösztönzése a munkaadóknál,
 10. helyi termék- vagy szolgáltatás fejlesztés.

A projekt megvalósításával érintett település, járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a Nyíradonyi járás kedvezményezett járásnak minősül, azon belül is Komplex programmal fejlesztendő járás. A 105/2015 (VI.23) Korm. rendelet alapján Jelentős munkanélküliséggel sújtott településnek minősül.

A tervezett tevékenységek, hozzájárulnak a belső területi kiegyenlítődéshez, a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, és a környezeti-, gazdasági-, és társadalmi fenntarthatósághoz, a vállalt indikátorértékek és szakmai irányszámok megvalósulásához. A projekt költségvetése az értéket a pénzért elv alapján, a valós piaci árak figyelembe vételével készült. A belső költségarányok kialakítása a felhívás előírásainak, az elszámolhatósági követelményeknek megfelelően kerültek meghatározásra. A projekt minden eleme az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével került tervezésre, melyekre a megvalósítás során is kötelező érvényűek.

A fejlesztés hozzájárul a Kormány által elfogadott Nemzeti Térségfejlesztési Programok közül a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 alábbi prioritásaihoz: 5. Intelligens társadalom, 8. Élhető vidék – élhető települések.

A megyében egyetlen megyei szintű paktum projekt létrehozására és működtetésére irányuló pályázat került benyújtásra, a benyújtott és nyertes pályázatban a helyi paktum projektben és foglalkoztatási stratégiában kijelölt irányokhoz igazodva került megtervezésre a paktumterületen megvalósítani tervezett tevékenységek köre.

Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészhez

 1. foglalkoztatási paktum létrehozása, megvalósíthatósági tanulmány – MT – elkészítése,
 2. foglalkoztatási helyzetelemzés készítése,
 3. részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása,
 4. foglalkoztatási paktum stratégiájának/ akciótervének megvalósítására reális ütemtervű munkaprogram kidolgozása,
 5. munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igény-felmérések elvégzése,
 6. foglalkoztatási együttműködés (partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása működtetése, ügy-rend, munkaterv kidolgozása, reális költségvetés kidolgozása, g) paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása,
 7. a helyi szereplők közötti információáramlás és vélemény-csere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása,
 8. helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása,
 9. (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása,
 10. partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők,
 11. figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség meg-teremtésére és a projekt tudatosítására,
 12. projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján

Főtevékenység:

 1. partnerség-építés, belföldi tanulmányút, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés (foglalkoztatási partnerség) működtetése,
 2. munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerő-piaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése,
 3. a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel,
 4. honlap kialakítása a partnerség erősítésére.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódóan:

 1. helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása,
 2. jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés – feltárása és disszeminációja,
 3. termék – és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása.

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő piaci programokban résztvevők száma: 468 fő.

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 10 fő.

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal. 2 fő.

Megvalósítás kezdete: 2017.11.01.
Megvalósítás vége: 2020.10.31.

 

A támogatási kérelem átfogó célja, hogy a paktumterület munkaerő-piacán igen széles körű partnerség épüljön ki és működjön, melynek révén a munkaerő-piac minden releváns szereplője hatékonyan működik együtt, megvalósul a kereslet és kínálat összhangja, ezáltal bővül a paktumterület foglalkoztatottsága. A projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével, közös munkájuk eredményeként, a paktumterületre kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség jön létre, mely partnerség tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel konzultációs, tanácsadó, szakmai javaslattevő tevékenységet fejtenek ki, és ez a kapcsolódó intézkedésekkel hozzájárul a paktumterület foglalkoztatási és gazdasági helyzetét érintő problémák, igények valós, folyamatos feltárásához és megoldásához.

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindulnak.

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2017.06.13.-án került sor.

Megvalósítás kezdete: 2018.05.01. 
Megvalósítás vége: 2021.04.30. 

További linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/top-521-15-a-trsadalmi-egyttmkds-erstst-szolgl-helyi-szint-komplex-programok

https://www.palyazat.gov.hu/

meghivo-partnersegi-alakulo-ules_0 meghivo-partnersegi-alakulo-ules-strategia-elfogadas_0 meghivo-partnersegi-ules_0 paktumszervezet-alakulo-ules-fotok_0

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content