Otthon Nyíradonyban

 

A kedvezményezett neve: Nyíradony Város Önkormányzata
A projekt címe: „Otthon Nyíradonyban”
A szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00027

Kapcsolattartó: Dobos Nóra (E-mail: otthon@nyiradony.hu  Tel.: 06 52 203 692)

A projekt tartalmának bemutatása:
Jelen projekt alapvető célja a településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. A Nyíradonyi járás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő járás, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint Nyíradony város jelentős munkanélküliséggel sújtott település. A tevékenységek, beavatkozások hozzájárulnak a fiatalok elvándorlásának megelőzéséhez, a munkáltatói fórumokkal, a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtásával a fiatalok helyben történő aktivizálása, helyben történő életvitel kialakítására törekednek. A projekt célcsoportja a település 16-35 év közötti lakosai.

Projekt tevékenységei:
Jelen projekt keretein belül tervezett programok, tevékenységei az alábbiak:
1.A támogatást igénylő vagy konzorciumi partnerének tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
2.Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése.
3.A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.
4. A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára.
5.Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.10.

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az „Otthon Nyíradonyban” pályázat keretében hiányszakmák betöltése érdekében fiatalok számára nyújtandó ösztönző támogatásokról szóló 10/2019. (V.8.) önkormányzati rendelete: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed0dr1eo2dt9ee2em9cj4bz1cc8ce1by4bz7cb2i

Ösztönző támogatásokra vonatkozó pályázatok:

  • Pályázati felhívás Nyíradony Város Önkormányzata „Otthon Nyíradonyban” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatáselnyeréséhez, kapcsolódó dokumentumok:

1.1 pályázati_felhívás_1_lakhatás
1.2 pályázati adatlap_lakhatás_végleges
1.3 nyilatkozatok_lakhatás_végleges
1.4 Ügyfél nyilatkozat adatok kezeléséhez 201904.01.-től
TÁJÉKOZTATÁS_lakhatasi_tamogatas

  • Pályázati felhívás Nyíradony Város Önkormányzata „Otthon Nyíradonyban” pályázat keretében nyújtandó képzési támogatáselnyeréséhez, kapcsolódó dokumentumok:

2.1 pályázati_felhívás_2_képzés_20190911
2.2 pályázati adatlap_képzési támogatás_végleges
2.3 nyilatkozatok_képzési_támogatás_végleges
2.4 Ügyfél nyilatkozat adatok kezeléséhez 201904.01.-től

  • Pályázati felhívás Nyíradony Város Önkormányzata „Otthon Nyíradonyban” pályázat keretébengyermekorvosi állásra ösztönző támogatás elnyeréséhez, kapcsolódó dokumentumok:

3.1 pályázati_felhívás_3_gyerekorvos
3.2 pályázati adatlap_gyermekorvos _végleges
3.3 nyilatkozatok_gyermekorvos_végleges
3.4 Ügyfél nyilatkozat adatok kezeléséhez 201904.01.-től

  • Pályázati felhívás Nyíradony Város Önkormányzata „Otthon Nyíradonyban” pályázat keretében közösségi tevékenységetösztönző támogatás elnyeréséhez, kapcsolódó dokumentumok:

4.1 pályázati_felhívás_4_közösségi_tevékenység_20190911
4.2 Pályázati adatlap_közösségi_tevékenység_végleges
4.3 nyilatkozatok_közösségi_tevékenység_végleges
4.4 Ügyfél nyilatkozat adatok kezeléséhez 201904.01.-től

 

Kapcsolódó dokumentumok:
tajekoztatas_lakhatasi_tamogatas_0
1.1-palyazati_felhivas_1_lakhatas_0
1.2-palyazati-adatlap_lakhatas_vegleges_0
1.3-nyilatkozatok_lakhatas_vegleges_0
1.4-ugyfel-nyilatkozat-adatok-kezelesehez-201904.01.-tol-4_0
2.1-palyazati_felhivas_2_kepzes_20190911
2.2-palyazati-adatlap_kepzesi-tamogatas_vegleges
2.3-nyilatkozatok_kepzesi_tamogatas_vegleges
2.4-ugyfel-nyilatkozat-adatok-kezelesehez-201904.01.-tol-3
3.1-palyazati_felhivas_3_gyerekorvos_0
3.2-palyazati-adatlap_gyermekorvos-_vegleges_0
3.3-nyilatkozatok_gyermekorvos_vegleges-1_0
3.4-ugyfel-nyilatkozat-adatok-kezelesehez-201904.01.-tol-3_0
4.1-palyazati_felhivas_4_kozossegi_tevekenyseg_20190911
4.2-palyazati-adatlap_kozossegi_tevekenyseg_vegleges
4.3-nyilatkozatok_kozossegi_tevekenyseg_vegleges
4.4-ugyfel-nyilatkozat-adatok-kezelesehez-201904.01.-tol-3

2021. nyarán várható képzések, tréningek, tanácsadások, foglalkozások

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content